POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu

UCHWAŁA NR XXVII/193/20  RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - POLANA KULTURY  Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)
oraz art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

 

  • 1. Przyjmuje się Statut POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Orzyszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

  • 2. Tracji moc Uchwała nr XVI/254/04 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury w Orzyszu.

 

  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

 

  • 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Anna Pilarczyk

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 paź 2020 08:13
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2020 08:19
Opublikował(a): Joanna Kamieniecka
Zaakceptował(a): Joanna Kamieniecka
Artykuł był czytany: 359 razy