POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/254/04

Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury w Orzyszu
Na podstawie art. 13 ust. 1. i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 ze zm.) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:

§1. Ustala się Statut Domu Kultury w Orzyszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie nadania statutu Domu Kultury w Orzyszu

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 13:56
Opublikował(a): Beata Szymankiewicz
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 6037 razy