POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dom Kultury w Orzyszu, zaprasza do złożenia oferty na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:
- zgodne z załącznikiem nr 1.

2.        Termin wykonania zamówienia:
pożądany termin realizacji do 03.09. 2014r.

 1. 3. Termin składania i rozstrzygnięcia ofert:
  termin składania ofert do 26.08.2014r. do godz. 11:00,

termin rozstrzygnięcia ofert 26.08.2014r. godz. 11:10

 1. 4. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium 100%).
  1. 5. Na zakupiony sprzęt  Wykonawca udzieli gwarancji zgodną z kartą gwarancyjną producenta poszczególnych urządzeń.
  2. 6. Ofertę na realizację zamówienia prosimy złożyć w Domu Kultury w Orzyszu
   ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz, e-mail: dom.kultyry@orzysz.pl – zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. 7. Osoba prowadząca postępowanie- Paweł Mróz,  tel. 87/4237010

 

DYREKTOR

Domu Kultury w Orzyszu

mgr Beata Szymankiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 20:22
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 20:30
Data edycji: środa, 14 cze 2017 12:03
Opublikował(a): Beata Szymankiewicz
Zaakceptował(a): Beata Szymankiewicz
Artykuł był czytany: 17493 razy
Ilość edycji: 1