POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele i zadania Domu KulturyPodstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze ,współtworzenie jej wartości oraz podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa.

Zadania:
1) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę.

2) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

3) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego.

4) Integrowanie społeczności lokalnych, poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych,
etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych.

5) Organizacja spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowo-rekreacyjnych
turystycznych oraz innych form.

6) Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.

7) Inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.

8) Prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej.

9) Koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

10) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w gminie, powiecie,
kraju i za granicą.

11) Organizacja działań kulturalnych na terenach wiejskich.

Data powstania: wtorek, 4 sty 2005 11:14
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2005 11:19
Data edycji: wtorek, 4 sty 2005 11:28
Opublikował(a): Beata Szymankiewicz
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 7804 razy
Ilość edycji: 2