POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu oraz lokalu użytkowego na Plaży Miejskiej w Orzyszu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części gruntu oraz lokalu użytkowego położonych w Orzyszu przy ul. Leśnej 13.
I. Organizator przetargu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, 12-250 Orzysz ul. Giżycka 4/2
tel. 87 4230186, fax 87 4230186, www.mosir.orzysz.pl
e-mail: mosir.orzysz@wp.pl, mosir@orzysz.pl

II. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony

1. Położenie nieruchomości: Orzysz, ul. Leśna 13
2. Przedmiot dzierżawy:
Część działki nr 160/3 o pow. 70 m2 położonej na Plaży Miejskiej graniczącej z pawilonem wejściowym z przeznaczeniem na ogródek barowy oraz lokal o pow. 27 m2 znajdujący się w pawilonie wejściowym z przeznaczeniem na działalność handlową (w załączeniu mapa sytuacyjna).

3. Okres dzierżawy: od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r.

4. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy 1 800,00 zł brutto

5. Wadium – 500,00 zł
postąpienie – 50,00 zł

6. Termin w jakim można dokonać oględzin przedmiotu dzierżawy:
od 21.06.2010 – do 24.06.2010 r. w godzinach 10.00 – 13.00 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydzierżawiającym (87 4230186, 609 127 555).

7. Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 4/2.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu nr 40 9364 0000 2003 0012 1516 0003. Termin wpłacenia wadium nie może upłynąć później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto tj. dzień 24.06.2010 r.

9. Kandydatem na dzierżawcę zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.

10. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

11. Niezawarcie umowy dzierżawy, w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu powoduje przepadek wadium na rzecz MOSiR w Orzyszu.

12. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania mienia w stanie niepogorszonym w lokalu dzierżawionym.
Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
Koszt wyposażenia, energii elektrycznej pokrywa dzierżawca.

13. Czynsz dzierżawy należy uiscić w terminie do dnia 10 sierpnia 2010 roku na konto nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001

14. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonaniu dzierżawy.
Wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia obciążają dzierżawcę.


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu ogłoszenia udziela Pani Anna Rogińska.


Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 15.06.2010 r.Zatwierdzam

Dyrektor MOSiR Orzysz
Anna Rogińska
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 cze 2010 13:01
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2010 14:31
Opublikował(a): Anna Rogińska
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 1797 razy