POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Kultury zatrudni instruktoraDom Kultury w Orzyszu

zatrudni instruktora

którego zadaniem będzie organizacja imprez oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
na terenie miasta i terenie wiejskim Gminy Orzysz

Wymagania- według Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 09 marca 1999r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury ,dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego
( Dz. U. nr 26 z 1999r.poz.234 z póź. zm.)
Oferty w sprawie zatrudnienia zainteresowane osoby powinny złożyć
w siedzibie Domu Kultury w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 5
w terminie do dnia 25 czerwca 2005r. wraz z dokładnym opisem: wykształcenia, przebiegu dotychczasowej pracy i motywacją.


Data powstania: środa, 8 cze 2005 09:20
Data opublikowania: środa, 8 cze 2005 09:22
Data edycji: środa, 8 cze 2005 11:55
Data przejścia do archiwum: środa, 24 sie 2005 13:50
Opublikował(a): Beata Szymankiewicz
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 2348 razy
Ilość edycji: 1