POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu cyfrowego

2022-05-06 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu cyfrowego

2022-05-13 13:17 - POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu jako zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego poprzez zmianę terminu składania ofert. Okres został wydłużony do 24 maja 2022 do godz. 16:00. Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Przejdź do wiadomości