POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2022-05-05 13:11 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2022-05-09 12:26 - Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego poprzez dodanie Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do zapytania.

Przejdź do wiadomości