POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2021-09-21 14:04 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/01/2021 A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 05.01.2021 r.

2021-09-21 14:05 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 1/01/2021 A Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu z dnia 05.01.2021 r.

Przejdź do wiadomości